#volluk

EVENEMENT DETAILS

Opdrachtgever(s)

  • Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland
  • Zuidwestelijke Delta

Locatie(s)

  • De Boekenberg – Spijkenisse

Edities

  • 1
Ga naar website

Platformbijeenkomst Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta

Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta is de ambitie van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. In drie broedplaatsen werken overheden en andere partijen in het gebied aan de thema’s: Volhoudbare landbouw, Zoetwater en Genieten en beleven in de Delta.

De samenwerking tussen het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland en de Zuidwestelijke Delta begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen. Deelnemende bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen werken samen aan een weerbaar landschap, gebaseerd op een volhoudbare landbouw en duurzaam waterbeheer. Tijdens de platformbijeenkomst bespreken we aan de hand van succesvolle voorbeelden op welke schaal en in welke dit effectief kan worden gerealiseerd.

Welke ambities en instrumenten zijn noodzakelijk om te komen tot die toekomstbestendige Zuidwestelijk Delta in combinatie met de maatschappelijke opgave op het vlak van natuur, water, klimaat, bodem en ruimtelijke en economische ontwikkeling?

Hoe werken we samen aan de ambities voor een toekomstgerichte Zuidwestelijke Delta? Hoe bouwen we verder op de projecten van Vitaal Platteland en de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050? Hoe komen we tot steeds meer oplossingen voor vraagstukken over onze veiligheid, water, landbouw, natuur en ecologie? Deze transitie tot een duurzaam gebied vraagt om nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden.

Samen pakken we deze vraagstukken bij de kop met een daverend middagprogramma met onder andere een keynote van Jacqueline Cramer en workshops.

Evenementen sfeerimpressie