#volluk

EVENEMENT DETAILS

Opdrachtgever(s)

  • Zuidwestelijke Delta

Locatie(s)

  • Neeltje Jans – Vrouwenpolder

Edities

  • 1
Ga naar de website

Platformbijeenkomst Innovatie Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta kent volop uitdagingen met het oog op het veranderende klimaat. Innovaties spelen een belangrijke rol hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering en hoe deze af te remmen. Goede en snelle koppeling van vraag en aanbod is hierbij essentieel. Dat lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Complexiteit van de vraag, cultuur, bestuur, maatschappij, wet- en regelgeving en een gebrek aan gevoel van urgentie zijn hiervan belangrijke oorzaken.

De platformbijeenkomst Innovatie brengt vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van klimaatadaptatie. Best practices en innovatieve technische en ruimtelijke oplossingen van binnen en buiten de Zuidwestelijke Delta krijgen een podium. Ook is er ruimte voor het gesprek over urgentiebesef en systeemtransformatie.

Organisatorische, zowel binnen instanties als met bedrijven, en maatschappelijke innovatie zijn nodig voor de noodzakelijke versnelling. Alleen dan kunnen we vraag en aanbod daadwerkelijk aan elkaar koppelen. En komen we samen tot klimaatrobuuste oplossingen. Dat mag misschien best een beetje schuren. Dat is pas écht innovatie!

Evenementen sfeerimpressie