#Volluk

EVENEMENT DETAILS

Opdrachtgever(s)

  • Brabantse Waterschappen
  • Provincie Noord-Brabant
  • Vereniging Brabantse Gemeenten

Locatie(s)

  • Breda

Edities

  • 1

Klimaattop Zuid

“We moeten niet doen wat mogelijk is, maar wat nodig is,” luidt een mooie quote van Thomas Rau. Tijdens Klimaattop Zuid werd hierover gepraat en naar gekeken. Er werden ook tal van afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering tegen te gaan en verstandiger om te gaan met energie.

Overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van geheel Zuid-Nederland kwamen in 2018 bij elkaar in FutureDome (voorheen de Koepelgevangenis) om te praten over klimaatverandering. Door deze top ontstonden samenwerkingsbanden binnen het bedrijfsleven en werden collectieve akkoorden gepresenteerd aan het Rijk. De volgende stap is om hiermee naar de Europese Unie te gaan.

Duurzaamheid is voor Bureau PEEN! een belangrijk onderwerp. Dit laten wij terugkomen in alle evenementen. Voor Klimaattop Zuid zorgden wij voor keynote sprekers, gasten voor aan de presentatietafel en de organisatie van de klimaatmarkt. Deze markt, met meer dan zeventig stands, bood een breed podium voor groene- en duurzame initiatieven.

Evenementen sfeerimpressie